Borglunda Akeri AB

Om oss

Borglunda Åkeri AB grundades 2004 och har sedan dess varit verksam inom skogstransporter.

Kärnverksamheten består av att förse den Svenska industrin med skogsråvara från olika skogsbolag/virkesleverantörer.

Även den utländska skogsindustrin försörjs genom transporter till hamnar för utlastning på båt.